Vi samarbejde med flere firmaer der tilbyder undervognsbehandling af din bil. Vi kan rådgive dig omkring valg af de mange udbydere på dette marked.

Vi har lavet en afhentnings aftale med de forskellige firmaer til samme pris. Det betyder, at vælger du os til at hjælpe med undervognsbehandling af din bil, så får du en række ekstra service til præcis samme pris, som hvis du selv stod for opgaven.